หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิดีโอแนะนำหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปฏิทินกิจกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

© 2022 Copyright: หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ติดต่อ (074) 260270 อีเมล์ : techno@skru.ac.th