หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิดีโอแนะนำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปฏิทินกิจกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

© 2022 Copyright: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ติดต่อ (074) 260270 เบอร์โทร : 0895965551 อีเมล์ : techno@skru.ac.th