• แจ้งนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษการใช้งานโปรแกรม Ellis [29 พ.ย. 63]
 • ประกาศรับสมัคร บมจ.ไทยฮั้วยางพารา [23 พ.ย. 63]
 • โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 [18 พ.ย. 63]
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะนักศึกษาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหการ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 [18 พ.ย. 63]
 • รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปี 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา [7 พ.ย. 63]
 • สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี (รหัส 604 , 60E) และนักศึกษาหลักสูตร 2 ปี (รหัส 626) ทุกคน ทั้งที่คาดว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ให้ตรวจสอบกิจกรรมของตนด้วย ****แบบฟอร์มเขียนโครงการ และแบบรายงานโครงการ (เฉพาะนักศึกษาที่กิจกร [6 พ.ย. 63]
 • + ดูทั้งหมด

  ประมวลภาพกิจกรรม

  วิดีทัศน์แนะนำคณะ


  หน่วยงานภายในมหาลัย