บุคลากรฝ่ายสนับสนุน


นางสมลัคน์ ศรีสุวรรณ์

ความเชี่ยวชาญ : - หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 1351
e-mail : kps_kai@hotmail.com

นางกรกนก สิตาพงษ์

ความเชี่ยวชาญ : - หมายเลขโทรศัพท์ภายใน :1350
e-mail : kkornganok@yahoo.com

นางสาวภัทรศิชา นวลคีรี

ความเชี่ยวชาญ : - หมายเลขโทรศัพท์ภายใน :1346
e-mail : patsicha7722@gmail.com

นางสาวอิสรี คงประดิษฐ์

ความเชี่ยวชาญ : - หมายเลขโทรศัพท์ภายใน :1347

นางณฐวรรณ ช่วยนุกูล

ความเชี่ยวชาญ : - หมายเลขโทรศัพท์ภายใน :1348
e-mail : natawan0313@hotmail.com

นางกฤชณัท พงศ์จันทรเสถียร

ความเชี่ยวชาญ : - หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 1345

นายธนา เหมสลาหมาด

e-mail : tanaham@hotmail.co.th

นายวิษณุ วุฒิพันธ์

e-mail : Witsanu_wu@hotmail.com

นายนราวุธ ทองคำ

e-mail : Narawuth-t@hotmail.com

นางจำปี เจริญสุข

นางผะอบ พูลแก้ว

นางสาวหทัย ไชยชาญยุทธ

นายอาทร วิเชียรศรี

เหตุการณ์ล่าสุด

  • โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[เมื่อวาน]
  • บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง[22 เม.ย. 62]
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์ รอบการสมัครสอบคัดเลือกตรง (วิธีการสัมภาษณ์) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562[25 มี.ค. 62]
  • บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการสอบคัดเลือกตรงพิเศษ (วิธีการสัมภาษณ์) ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 มีนาคม 2562[21 มี.ค. 62]
  • แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2562[21 มี.ค. 62]
  • สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / ประจำปีการศึกษา 2561[5 มี.ค. 62]
  • อบรมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 28 พฤศจิกายน 2561[3 ธ.ค. 61]
  • โครงการเตรียมพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ ประจำปี 2561 15 พ.ย.61[19 พ.ย. 61]
  • พิธีไหว้ครู 2561 12 ก.ค.61[12 ก.ค. 61]
  • แจ้งเบาะแส การรับน้อง ได้ทางนี้เลยครับ[2 ก.ค. 61]