ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุโครงการชุมชนต้นแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ ปีที่ ๔ (กิจกรรมที่ ๑) จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ม.ค. 66]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [27 ธ.ค. 65]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับตกแต่งสถานที่ตามเทศกาล และวัสดุอื่น ๆ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ธ.ค. 65]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวิดีโอวงจรปิดและวัสดุอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [9 ธ.ค. 65]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดบายศรีสู่ขวัญ ๓ ชั้น พร้อมตกแต่งด้วยใบตองสดและดอกไม้สด พร้อมจัดชุดเครื่องสังเวยและประกอบพิธีกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 พ.ย. 65]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติด้านการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า การควบคุมคุณภาพ การศึกษาการทำงานในงานอุตสาหกรรม จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 พ.ย. 65]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [18 พ.ย. 65]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติการของหลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีการผลิต ทล.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) และวัสดุสำหรับงานซ่อมบำรุง จำนวน ๘๓ รายการ [18 พ.ย. 65]
 • ซื้อเครื่องวัดความแข็ง, เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำแบบปากกา, ทริมเมอร์, เครื่องเจียรแบบมือถือ, เลื่อยวงเดือน และชุดน้ำพุพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการ [15 พ.ย. 65]
 • ซื้อวัสดุการศึกษา วัสดุเกษตร วัสดุอื่น ๆ จำนวน 27 รายการ [15 พ.ย. 65]
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุการศึกษา และวัสดุอื่น ๆ จำนวน 59 รายการ [15 พ.ย. 65]
 • ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับศูนย์ทดสอบทางด้านไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 พ.ย. 65]
 • จ้างทำสมุดบันทึกการฝึกงาน โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 2,000 เล่ม [1 พ.ย. 65]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมของไทย สำหรับกิจกรรมที่ ๑,๒ และ ๓ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [27 ต.ค. 65]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมกันสาดระบายอากาศ ชั้น ๖ อาคาร ๗๔ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [27 ต.ค. 65]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ต.ค. 65]
 • ซื้อน้ำผึ้งโพรงและน้ำผึ้งชันโรง สำหรับดำเนินงานวิจัยโครงการสนับสนุนการทำวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 ต.ค. 65]
 • เหตุการณ์ล่าสุด

 • ประกาศ การเปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนางานวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)[18 ต.ค. 66]
 • เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 -->เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันที่ 18 กันยายน 66 - 15 มกราคม 67 [11 ต.ค. 66]
 • เปิดรับสมัคร ช่างไฟฟ้าบุคคลทั่วไป และนักศึกษา ที่สนใจ 1. โครงการการทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) 2. โครงการสอบประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (สัมภาษณ์) ****ยื่นใบสมัครเเละชำ[11 ต.ค. 66]
 • ประกาศ การเปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนางานวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[25 ก.ย. 66]
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563-2564 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566[13 ก.ย. 66]
 • วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (รุ่นที่ 2) ภาคปฏิบัติ ณ[22 ส.ค. 66]
 • วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (รุ่นที่ 2) ภาคทฤษฎี ณ ห้[22 ส.ค. 66]
 • วันที่ 12 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง[11 ส.ค. 66]
 • วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 74 ห้องประชุม 74-206 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานภายนอก 3 แห่ง ได้แก่ 1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวั[11 ส.ค. 66]
 • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมนิวัต กลิ่นงาม อาคาร 74 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการจัดงานบายศรีสู่ขวัญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา [11 ส.ค. 66]