ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

  • โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[เมื่อวาน]
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์ รอบการสมัครสอบคัดเลือกตรง (วิธีการสัมภาษณ์) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562[25 มี.ค. 62]
  • แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2562[21 มี.ค. 62]
  • แจ้งเบาะแส การรับน้อง ได้ทางนี้เลยครับ[2 ก.ค. 61]
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุฝึก / ครุภัณฑ์ ฯ / มิถุนายน 61[6 มิ.ย. 61]
  • แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา[1 มิ.ย. 61]
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุฝึก / ครุภัณฑ์ ฯ พฤษภาคม 61[25 พ.ค. 61]
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [28 ก.พ. 61]
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ การใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[23 ม.ค. 61]
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 ม.ค. 61]