Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ /

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อัพเดทเมื่อ [11 ส.ค. 66]

วันที่ 12 สิงหาคม 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

  • เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 -->เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันที่ 18 กันยายน 66 - 15 มกราคม 67 [11 ต.ค. 66]
  • เปิดรับสมัคร ช่างไฟฟ้าบุคคลทั่วไป และนักศึกษา ที่สนใจ 1. โครงการการทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) 2. โครงการสอบประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (สัมภาษณ์) ****ยื่นใบสมัครเเละชำ[11 ต.ค. 66]
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563-2564 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566[13 ก.ย. 66]
  • วันที่ 12 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง[11 ส.ค. 66]
  • ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[26 ก.ค. 66]
  • รับสมัคร ทดสอบมาตรฐานฝีมือเเรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ตั้งเเต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2566[7 ก.ค. 66]
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2566[23 มิ.ย. 66]
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอแสดงความยินดีกับ นางกรกนก สิตาพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ[3 พ.ค. 66]
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดร.พัชรี เพิ่มพูน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ(รหัสสาขาวิชา 1808) ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2566[3 พ.ค. 66]
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดร.วีระชัย แสงฉาย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ(รหัสสาขาวิชา 1808) ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2566[3 พ.ค. 66]