Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ /

ประกาศการรับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

อับเดทเมื่อ [25 ธ.ค. 63]

ประกาศการรับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

  • ประกาศการรับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563[25 ธ.ค. 63]
  • แจ้งนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษการใช้งานโปรแกรม Ellis[29 พ.ย. 63]
  • ประกาศรับสมัคร บมจ.ไทยฮั้วยางพารา[23 พ.ย. 63]
  • โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563[18 พ.ย. 63]
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะนักศึกษาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหการ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563[18 พ.ย. 63]
  • รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปี 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา [7 พ.ย. 63]
  • สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี (รหัส 604 , 60E) และนักศึกษาหลักสูตร 2 ปี (รหัส 626) ทุกคน ทั้งที่คาดว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ให้ตรวจสอบกิจกรรมของตนด้วย ****แบบฟอร์มเขียนโครงการ และแบบรายงานโครงการ (เฉพาะนักศึกษาที่กิจกร[6 พ.ย. 63]
  • เปิดลงทะเบียนบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560[6 พ.ย. 63]
  • โครงการซ่อมคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค และ เครื่อง PC (ฟรี) โดย นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม[27 ส.ค. 63]
  • มาตรการลงโทษการจัดกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[26 ส.ค. 63]