Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ /

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุฝึก / ครุภัณฑ์ ฯ พฤษภาคม 61

อับเดทเมื่อ [25 พ.ค. 61]

เอกสารดาวน์โหลด
 1. เครื่องปั้มน้ำ
 2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์
 3. เครื่องทดสอบแบตเตอร์รี่
 4. วัสดุฝึก โปรแกรมไฟฟ้า
 5. จ้างวิเคราะห์ข้อมูลฯ การจัดรูปแบบที่พักอาศัย
 6. จ้างวิเคราะห์ข้อมูลฯ ระบบลีนฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 • โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[เมื่อวาน]
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์ รอบการสมัครสอบคัดเลือกตรง (วิธีการสัมภาษณ์) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562[25 มี.ค. 62]
 • แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2562[21 มี.ค. 62]
 • แจ้งเบาะแส การรับน้อง ได้ทางนี้เลยครับ[2 ก.ค. 61]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุฝึก / ครุภัณฑ์ ฯ / มิถุนายน 61[6 มิ.ย. 61]
 • แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา[1 มิ.ย. 61]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุฝึก / ครุภัณฑ์ ฯ พฤษภาคม 61[25 พ.ค. 61]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [28 ก.พ. 61]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ การใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[23 ม.ค. 61]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 ม.ค. 61]