Home / ประมวลภาพกิจกรรม /

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (รุ่นที่ 2) ภาคปฏิบัติ ณ

อัพเดทเมื่อ [22 ส.ค. 66]


กิจกรรมล่าสุด