Home / ประมวลภาพกิจกรรม /

2 – 4 เมษายน 2564 ชมรมปันรอยยิ้มเพื่อท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

อับเดทเมื่อ [5 เม.ย. 64]


เมื่อวันที่ 2 – 4 เมษายน 2564 ชมรมปันรอยยิ้มเพื่อท้องถิ่น
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ได้จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 จังหวัดสตูล
ณ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
โดยมีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 130 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพื่อรองรับจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน

ติดตามภาพและกิจกรรมได้ที่ --->เว็บไซต์ : http://techno.skru.ac.th ,Facebook : https://www.facebook.com/IndustTech
 

กิจกรรมล่าสุด