Home / ประมวลภาพกิจกรรม /

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ปี 2563 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดเลียบ ถนนสายบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

อับเดทเมื่อ [11 พ.ย. 63]

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ปี 2563 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดเลียบ ถนนสายบุรี  ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
กิจกรรมล่าสุด