ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย


ผศ.ดร.ศรัณย์ ณรงค์กูล

รองคณบดี
e-mail : sarun_kmitnb@hotmail.com

ผศ.คุลยา ศรีโยม

ผู้ช่วยคณบดี

นางกรกนก สิตาพงษ์

นักวิชาการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ : นักวิชาการศึกษา - หมายเลขโทรศัพท์ภายใน :1350
e-mail : kkornganok@yahoo.com

นายพรศักดิ์ ศรีช่วย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 1345
e-mail : phonsak.sr@skru.ac.th