ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 -->เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันที่ 18 กันยายน 66 - 15 มกราคม 67 [11 ต.ค. 66]
 • เปิดรับสมัคร ช่างไฟฟ้าบุคคลทั่วไป และนักศึกษา ที่สนใจ 1. โครงการการทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) 2. โครงการสอบประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (สัมภาษณ์) ****ยื่นใบสมัครเเละชำ [11 ต.ค. 66]
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563-2564 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566 [13 ก.ย. 66]
 • วันที่ 12 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [11 ส.ค. 66]
 • ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [26 ก.ค. 66]
 • รับสมัคร ทดสอบมาตรฐานฝีมือเเรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ตั้งเเต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 [7 ก.ค. 66]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2566 [23 มิ.ย. 66]
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอแสดงความยินดีกับ นางกรกนก สิตาพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ [3 พ.ค. 66]
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดร.พัชรี เพิ่มพูน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ(รหัสสาขาวิชา 1808) ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2566 [3 พ.ค. 66]
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดร.วีระชัย แสงฉาย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ(รหัสสาขาวิชา 1808) ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2566 [3 พ.ค. 66]
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ(รหัสสาขาวิชา 1807) ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษา [3 พ.ค. 66]
 • เปิดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. (เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์) [2 เม.ย. 66]
 • ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา [22 มี.ค. 66]
 • ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติการรับ - จ่าย เงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาเงินรายได้ของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [22 มี.ค. 66]
 • ขอเเสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิชาญ เพ็ชรทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์​ (อนุสาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า) [22 มี.ค. 66]
 • ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การจัดประกวดด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย [14 มี.ค. 66]
 • ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำโครงงานและนวัตกรรมเพื่อยกระดับชุมชนโดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [28 ก.พ. 66]
 • ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ขอมีสิทธิ์สอบในการขาดสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [25 ก.พ. 66]
 • ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ [25 ก.พ. 66]
 • ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 [23 ก.พ. 66]
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับรอบ 2 ประเภทโควตาคณะ [16 ก.พ. 66]
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ยินดีต้อนรับ คณะผู้มาเยี่ยมชมจากโครงการ​ReCap4.0 [28 ม.ค. 66]
 • วันที่ 21 มกราคม 2566 สอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [21 ม.ค. 66]
 • โครงการประชุมจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานภาครัฐ​ และภาคเอกชน [28 ม.ค. 66]
 • เรียนเชิญบุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกิจกรรม 5 ส. และ Green Office เนื่องในโอกาสวันครู วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 -​ 16.00 น.​ ณ​ บริเวณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [16 ม.ค. 66]
 • ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ดร.วิชาญ​ เพ็ชรทอง ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 [10 ม.ค. 66]
 • ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง นโยบายการขับเคลื่อน และดำเนินงานโครงการ Green​ Faculty : Green​ Technology [14 ม.ค. 66]
 • โครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [21 ม.ค. 66]
 • ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา [17 ม.ค. 66]
 • ประกาศจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นักศึกษารหัส 62 และ 646 (ต่อเนื่อง) ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ และให้สอบแก้ตัวด้วยโปรแกรม English Discoveries [17 ม.ค. 66]