ข่าวประชาสัมพันธ์

 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในการร่วมเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการเครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 1 “วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมรา [31 ส.ค. 62]
 • ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง การแต่งกายชุดปฏิบัติการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2562 [24 ก.ค. 62]
 • แนวปฏิบัติในการใช้รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระหว่างปรับปรุงป้ายมหาวิทยาลัย [18 ก.ค. 62]
 • ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง 7 เคล็ดลับพูดภาษาอังกฤษได้ง่ายจัง สำหรับนักศึกษา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน [10 ก.ค. 62]
 • หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาให้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย [18 มิ.ย. 62]
 • โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [23 เม.ย. 62]
 • แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2562 [21 มี.ค. 62]
 • แจ้งเบาะแส การรับน้อง ได้ทางนี้เลยครับ [2 ก.ค. 61]
 • แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [1 มิ.ย. 61]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [28 ก.พ. 61]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักผ้างานประชุมเครือข่ายคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 ธ.ค. 60]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกรายวิชาระบบพีแอลซีในงานอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17 ธ.ค. 60]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องสำเนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [11 ม.ค. 61]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 ม.ค. 61]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 ม.ค. 61]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ การใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ม.ค. 61]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถ โครงการเทคโนฯอุตสาหกรรมสัญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 ม.ค. 61]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกรายวิชานิวเเมติกส์และไฮดรอลิกส์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29 พ.ย. 60]
 • ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [30 ก.ย. 60]
 • เหตุการณ์ล่าสุด

 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในการร่วมเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการเครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 1 “วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมรา[31 ส.ค. 62]
 • โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่มุ่งสู่ความสำเร็จ ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ 17 ส.ค.62[26 ส.ค. 62]
 • ประชาสัมพันธ์ บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง[7 ส.ค. 62]
 • ประชาสัมพันธ์ บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง[7 ส.ค. 62]
 • การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันจำลองการบริหารสายการผลิต Zombie Attack Game / การจำลองสถานการณ์ห่วงโซ่อุปทาน Beer Game / การจำลองการผลิตและการศึกษางาน Lean Game ในงาน "ราชภัฎวิชาการ 62" 31 ก.ค. - 2 ส.ค. 62[5 ส.ค. 62]
 • โครงการศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นและภูมิภาค ครั้งที่ 9 ณ อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 2 สิงหาคม 2562[3 ส.ค. 62]
 • พิธีมอบเกียรติบัตร นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเรียมรวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[3 ส.ค. 62]
 • โครงการ "ราชภัฏวิชาการ 62" คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตึก74) วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562[31 ก.ค. 62]
 • ตรวจประเมิน SAR ระดับคณะฯ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30 กรกฎาคม 2562[30 ก.ค. 62]
 • พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ[28 ก.ค. 62]