• บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง [31 ม.ค. 61]
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ การใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ม.ค. 61]
  • การรับสมัครสอบคัดเลือกตรง (วิธีการสอบสัมภาษณ์) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการสอบคัดเลือกตรงพิเศษคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 [23 ม.ค. 61]
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 ม.ค. 61]
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถ โครงการเทคโนฯอุตสาหกรรมสัญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 ม.ค. 61]
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อจัดโครงการทักษะนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15 ม.ค. 61]

  • หน่วยงานภายในมหาลัย